Guild of the Platinum Dragon

Brom's Report - Tajna Zelenog Plamena

Session Report 2016.05.11.

GM (Matija P.)

Adron, Wood Elf Ranger 1 (Sandor S.)
Bonanza, Mountain Dwarf Cleric (Life) 1 (Omar)
Brom, Human Fighter 2 (Goran R.)
Gobart, Dark Elf Wizard 1 (Aldo)
Rata, Mountain Dwarf Fighter 2 (Sara R.)

Zadatak je bio pronaći staricu koja živi u šumi, blizu vodopada, i pokušati od nje doznati lokaciju Zelenog Plamena. Prvi dan puta prošao je bez posebnih događaja. Adron (ranger) nas je vodio kroz šumu. Oko podneva smo se ulogorili. Adron je otišao uloviti nešto za hranu. Brom je krenuo skupljati drva za vatru. U povratku, primjetio je šuškanje u grmlju i otkrio par stonoga. Znajući da takve zvijeri mogu biti otrovne, s oprezom se vratio u kamp. Bonanza (cleric) nije bio voljan stonoge prepustiti prirodnom slijedu, pa se sa Bromom i Ratom uputio nazad. Gobart (wizard) je ostao čuvat kamp (čitat knjigu). Bonanza je odlučio svojim ratnim čekićem istjerati stonoge sa drva, što mu je i uspjelo. Jedna je pala na njega, druga blizu, a treća se priključila sa poda. Rata je gađala stonoge samostrelom, ali je pogodila Bonanzu. Brom je vještim udarcem prepolovio jednu stonogu. Bonanza je jednu na njemu udarit, ali je još bila živa. Stonoge su bezuspješno pokušavale probiti oklope. Rata je jednu razvalila mlatom. Brom je stonogu na Bonanzi istrgao i bacio kroz šumu (nekako je završila u kampu na rošitlju). Brom je sakupio ostatak drva, i trojac se vratio u kamp. Adron je uspio uloviti vepra, tako da je bilo dobrog mesa.

Nakon kratkog odmora, krenuli smo dalje. Izašli smo iz močvarnog područja i zašli dublje u šumu. Naišli smo na potok i pratili ga. Naišli smo na proplanak sa četiri kapije od kamenih blokova postavljenima u krug i čudnim drvećem. Brom je prepoznao prizor koji je čuo jednom u nekoj priči iz vojničkih dana. Ovo je bilo mjesto posvećeno Glynn’Farlaen druidima. Sekti druida koja je imala prilično nezgodnu reputaciju. Gobart je iskoristio Detect Magic da sazna više o kamenju. Kamene kapije su bile začarane Elementalima. Bonanzi se skoro sledila ruka. Adron je prepoznao stabla, koja su prastara i vezana svaka uz svog Čuvara (Keeper). Što se desi stablu, desi se i Čuvaru. Brom je pimjetio znakove na podu, ali su mu bili nepoznati. Bonanza je znao neke od znakova. Gobart je iskoristio Comprehend Languages ritual i uspio pročitati ostale znakove. Sa vanjske strane nalazili su se simboli za Led, Oluju, Potres i Erupciju. Sa unutarnje strane nalazili su se simboli za Boju, Underdark, Prokletstvo i Blagoslov. Gobart se poprilično namučio da sazna ove simbole. Prije nego što je spoznao zadnji simbol, stable su se počela pomicati. Ostatak grupe se povukao na rub šume, dalje od stabala. Tek što nam se Gobart pridružio, kapije su počele pulsirati i iz njih su izašla nekakva stvorenja umotana svaka u svoj element. Nakon minute, efekt elemenata je isčeznuo i mogli smo vidjeti da su stvorenja zapravo vilenjaci, dvoje muških i dvoje ženskih. Krenuli su prema drveću i “spojili” se sa drvećem. Zaključili smo da smo na pogrešnom mjestu i krenuli nazad uz potok.

Sa spuštanjem noći, napravili smo kamp blizu potoka. Brom i Rata su stražarili prvi. Rata je primjetila da se preko potoka u daljini mogu vidjeti nekakve nastambe. Brom nije bio zainteresiran za istraživanje po noći. Na kraju smjene, Adron je odlučio istražiti nastambe. Prilikom prelaska potoka, poskliznuo se i struja ga je odnijela. Brom i Rata nisu još zaspali, pa se krenuli vidjeti što se desilo. Vidjeli su Adrona kako ga nosi potok. Brom je rekao neka netko donese konop, i krenuo pratiti Adrona uz obalu. U pravi čas ga je uputio da se uhvati za granu koja je visila nad potokom. Adron je bio na suhom, ali još uvjek u namjeri da istraži nastambe. Brom je svezao konop za jedno drvo na našoj strani potoka, i drugo preko. I otišao spavat. Adron se prišuljao nastambama. Bilo je četiri nastambe, sa drvenim trošnim mostovima između. Primjetio je nekakvo gušteroliko stvorenje, i odlučio se povući.

Ujutro, raspravljali smo što dalje. Brom je predložio da krenemo dalje, smatrajući da nema potrebe riskirati sa gušterolikima, pogotovo ne na njihovom teritoriju. Adronova procjena je bila da ih može biti sveukupno pedesetak (uključujući i ne-borbene članove). Nakon što je rasprava postala prilično žustra, od nekud se stvorio jedan mali gušter na kamenu. I tako, gledali smo mi guštera. Gledao on nas. Adron je izvadio mač i probio gušter naskroz. Brom je bio prilično zbunjen cijelom situacijom. Odjednom, od nikuda su se pojavili dva velika guštera, a iz daljine (suprotno od strane sela) doletio je javelin, izbačen od jednog gušterolikog. Adron ga je gađao strijelom. Brom se zaletio i porezao ga mačem. (ovdje stvari postaju malo “blurry”) Nakon što je jedan pao, iz grmlja su izašla još dva gušterolika. Brom je krenuo prema njima. Adron ih je gađao strelama. Rata, Bonanza i Gobart su se borili sa velikim gušetrima. Uspjeli su ubiti jednog, i skoro drugog, ali su i Bonanza i Rata pali. Nakon očajničke borbe i mnogih uzaludnih udaraca i obrana, gušteri i gušteroliki su ipak pobjeđeni. Rata i Bonanza su spašeni. Plijen se sastojao od 31 gp, 11 sp, prsten Čuvara Glynn’Farlaen (ring of protection +1) i tuljac sa svitkom (lightning bolt). Grupa se odmorila i krenula dalje.

Prateći potok, došli smo do vodopada. Iza (?) vodopada ušli smo u pećinu i napokon došli do čudnog prizora. U pećini, uz nekakve florescentne gljive, nalazila se trava, bunar i kućica. Brom je pitao ima li koga. Nekakav glas je odgovorio i pozvao nas. Bonanza je pokucao na vrata koja su se otvorila. Brom i Adron su napravili krug oko kuće. Kroz prozor su primjetili nekakvu glavu, zakačenu žicama pod krovom kuće. Unuta je bila starica koja nas je, izgleda, očekivala i znala nam imena. Gobart je pokrenuo ritual Detect Magic. Bonanza i Rata su ušli u kuću i sjeli na klupe, kao začarani. Brom se vratio pred ulaz u kuću, i ostao na trijemu. Adron je kroz prozor ciljao staricu. Rekli smo starici da tražimo Zeleni Plamen. Pitali smo je čemu služi, ako zna. Odgovorila je da Plamenovi otvaraju put do grada od mjedi. Onda nam je ona postavljala zagonetke, koje izgleda, nismo uspojeli odgonetnuti (vezane uz gaj Glynn’Farlaen). Na kraju je rekla da se umorila od svega i da nismo zaslužili njen blagoslov. Rekla je da se Zeleni Plamen nalazi u močvari (?) Dahalar (?) i da ga čuva zeleni zmaj Osariks (?). Nakon toga, kuća je isčeznula, i našli smo se u pećini uz dva osušena leša.

Iako je misija obavljena, opet smo dobili više pitanja nego odgovora. Tko su druidi? Tko je bila starica?
Da li postoji veza između druida i plamenova? Pa, barem smo ostali živi da pronađemo odgovore.


Loot:
7 gp (31 gp total)
3 sp (11 sp total)
Ring of Glynn’Farlaen Keeper (ring of protection +1)
Scroll case (lightning bolt)
2,250 XP

Ispričavam se što je dio “zbluran”, pogotovo kraj druge borbe. Kao i uvijek, sve primjedbe i ispravci su dobrodošli. Ovo je prvi draft koji ću svakako korigirati.

Comments

jagga_spikes

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.